Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Członkostwo w UE - Czechy

                                                                  

Czechy w Unii Europejskiej

Proces przystąpienia

Traktat stowarzyszeniowy: 16.12.1991 (jako część Czechosłowacji), 4.10.1993 (jako Republika Czeska)

Złożenie wniosku o członkowstwo: 17.01.1996

Data rozpoczęcia oficjalnych negocjacji akcesyjnych z UE: 30.03.1998, (rozpoczęcie faktycznych negocjacji: 10.11.1998); główny negocjator: Pavel Telička

Wynik referendum w sprawie przystąpienia Czech do UE (13-14.06.2003): 77,33% za, 22,67% przeciw, frekwencja: 55,21%

Przystąpienie do UE: 1.05.2004

Członkostwo w Unii

Wejście do strefy Schengen: 21.12.2007

Ilość głosów w Radzie Unii: 12

Prezydencja w Radzie Unii: styczeń-czerwiec 2009

Komisarz: Štefan Füle (rozszerzenie i polityka sąsiedztwa, od 9.02.2010), poprzedni komisarz: Vladimír Špidla (zatrudnienie, sprawy społeczne, równość szans) 

Ilość deputowanych w Parlamencie Europejskim: 22 (od 2009 r.)

Przynależność partyjna eurodeputowanych: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (9), Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (7), Zjednoczona Lewica Europejska/Nordycka Zielona Lewica (4), Europejska Partia Ludowa (2)

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego: 28.32% w wyborach z 2004 r., 28.22% w wyborach z 2009 r.

Przyjęcie euro: nie wprowadzone

Proces ratyfikacji tzw. Traktatu Konstytucyjnego: proces wstrzymany po negatywnych wynikach referendów we Francji i Holandii

Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego: ratyfikowany przez Senat 6.05.2009, podpisany przez prezydenta 13.11.2009 (proces ratyfikacji zakończony jako ostatni w UE)

Udział w budżecie UE w perspektywie 2007-2013: wpłaty 9,2 miliarda euro, kwota otrzymywana: 31 miliardów euro

Udział w budżecie polityki regionalnej w perspektywie 2007-2013: 26,7 miliardów euro (25,9 miliardów z celu konwergencja, 0,4 miliarda z celu Konkurencyjność i Zatrudnienie, 0.4 miliarda z celu Europejska Współpraca Terytorialna), 7,74% budżetu polityki regionalnej 2007-2013


Regiony NUTS 2 w Czechach, źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Regiony NUTS 2 dla celów przydzielania funduszy strukturalnych: 8 (Region Morawskośląski, Środkowe Morawy, Południowy Wschód, Północny Wschód, Środkowe Czechy, Południowy Zachód, Północny Zachód – objęte celem Konwergencja, Praga – objęty celem Konkurencyjność i Zatrudnienie)

Zdjęcie na dziś

Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)
Sabinov (północno-wschodnia Słowacja), tablica upamiętniająca odbywające się w mieście zdjęcia do filmu „Sklep przy głównej ulicy”, nakręconego na podstawie noweli Ladislava Grosmana o tym samym tytule. W filmie, który zdobył Oskara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego w 1966 r., główną rolę kobiecą zagrała polska aktorka Ida Kamińska, nominowana za swoją kreację do Oskara. Źródło: Wikimedia Commons, autor: Jozef Kotulič, licencja: GNU FDL (http://pl.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License)

Czy wiesz, że...

  • że logo Škody przedstawia stylizowaną indiańską strzałę łuczniczą? Inspiracją do umieszczenia w logo firmy tego przedmiotu miała być dla jej właściciela, Emila Škody, podróż po Stanach Zjednoczonych, podczas której jednym z jego...

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...