Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Słowacja: Spór o Jánosa Esterházyego

János Esterházy, źródło: Wikimedia Commons

Na Słowacji trwa spór o ocenę działań Jánosa Esterházy’ego, polityka mniejszości węgierskiej w Czechosłowacji, aktywnego w czasach Pierwszej Republiki Słowackiej (1939-1945). Dla Słowaków zdrajca, dla Węgrów bohater: postać Esterházy’ego, 54 lata po jego śmierci, budzi duże kontrowersje.

14 marca, w 72. rocznicę utworzenia Pierwszej Republiki Słowackiej, w Koszycach odsłonięto popiersie Esterházy’ego. Po ceremonii odsłonięcia popiersia słowacki artysta Peter Kalmus, próbował obwinąć je białą opaską i papierem toaletowym. Doszło wtedy do przepychanki z młodymi ludźmi, którzy odepchnęli Kalmusa i powalili go na ziemię.

Skrajne emocje, jakie wywołuje Esterházy są spowodowane jego postawą z czasów II wojny światowej. Dla wielu członków mniejszości węgierskiej na Słowacji Esterházy jest przede wszystkim osobą, która w czasie wojny pomagała prześladowanej ludności żydowskiej (Esterházy jako jedyny poseł ówczesnego słowackiego parlamentu głosował przeciw deportacjom Żydów). Z kolei dla wielu Słowaków Esterházy to polityk, którego głównym celem było ponowne przyłączenie Słowacji do Węgier. Jego osoba kojarzy się z Arbitrażem Wiedeńskim z jesieni 1938 r., w wyniku którego część południowej Słowacji (w tym Koszyce), została przyznana Węgrom. Esterházy miał wówczas uroczyście witać wkraczając wojska węgierskie. Dodatkowo zarzuca mu się, że był faszystą i antysemitą. Po wojnie Esterházy był sądzony za zdradę państwa, został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na dożywocie. Zmarł w więzieniu w 1957 r.

Dalszy ciąg sporu o postać Esterházy’ego ma miejsce w związku z działaniami węgierskiej ambasady na Słowacji, która poświęciła temu politykowi serię akcji upamiętniających. Ponadto władze Węgier, w ramach prezydencji tego państwa w UE, zorganizowały dni upamiętniające tę postać. Celem tych działań jest doprowadzenie do dyskusji o rehabilitacji Jánosa Esterházy’ego na Słowacji. Zdecydowanie sprzeciwiają się temu jednak słowaccy historycy.

Źródło: sme.sk

Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • jedna z najstarszych po dziś dzień działających mennic na świecie znajduje się na Słowacji, w miejscowości Kremnica? Działa ona od 1328 roku.

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...