Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Słowacja: Jak chronić ludzi przed niedźwiedziami?

Znak ostrzegający przed niedźwiedziami. Źródło: Wikimedia Commons

Mieszkańcy słowackiego Rużomberka  nie czują się bezpiecznie z powodu bliskiej obecności niedźwiedzi. Żądają odstrzelenia zwierząt, które zbytnio zbliżają się do ich domów. Władze chcą podjąć inne, mniej drastyczne działania.

Mieszkańcy południowych części Rużomberka – dzielnicy Biały Potok i położonej nieopodal osady Vlkolinec obawiają się okolicznych niedźwiedzi, które często odwiedzają ich gospodarstwa. Zaczęli akcję zbierania podpisów pod petycją ich odstrzału. Słowackie Ministerstwo Ochrony Środowiska planuje jednak podjęcie środków zapobiegawczych w celu oddalenia zwierząt od ludzkich siedzib.

Głównym sposobem ma być instalacja zabezpieczonych kontenerów na śmieci, do których niedźwiedzie nie mogłyby się dostać. Ponieważ czynnikiem, który przyciąga zwierzęta w pobliże domostw, jest szansa na łatwe zdobycie pożywienia w postaci odpadków, zabezpieczone kontenery mają spowodować odejście niedźwiedzi. Montowane są również tablice informacyjne ostrzegające przed niedźwiedziami i instruujące po słowacku i angielsku jak należy się zachować podczas ewentualnego spotkania z drapieżnikiem, oraz produkowane ulotki informujące o jego życiu i zwyczajach.

Szacuje się, że w całej Słowacji żyje od 700 do 900 niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos). Są one objęte całkowitą, całoroczną ochroną. Na odstrzał potrzebna jest zgoda ministerstwa środowiska. W ramach tzw. polowań regulacyjnych co roku może zostać odstrzelonych maksymalnie 10% populacji niedźwiedzia na Słowacji. Zgody na odstrzał wydawane są przede wszystkim na obszarach, gdzie występuje duża koncentracja niedźwiedzi, na terenach turystycznych, na których ryzyko ich spotkania z ludźmi jest wysokie i tam, gdzie niedźwiedzie spowodowały duże szkody wśród zwierząt gospodarskich (głównie owiec) i w pasiekach.

Źródła: sme.sk / aktualisty.sk / www.minzp.sk

Zdjęcie na dziś

Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com
Tablica na Ulicy Preszburskiej w Paryżu, której nazwa pochodzi od dawnej nazwy Bratysławy i została ustanowiona w 1864 r. w celu upamiętnienia pokoju w Preszburgu z 1805 r. Ulica otacza półkolem, od strony południowo-zachodniej, plac Charles‘a de Gaulle‘a, na którym stoi paryski Łuk Triumfalny; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • polskie wyrażenie "Raz na ruski rok", określające rzadkość jakiegoś zjawiska, po słowacku brzmi: "Raz na węgierski rok" (słow.raz za uhorský rok).

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...