Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Członkostwo w UE - Węgry

                                                               

Węgry w Unii Europejskiej

Proces przystąpienia

Traktat stowarzyszeniowy: 16.12.1991

Złożenie wniosku o członkostwo: 31.03.1994

Data rozpoczęcia oficjalnych negocjacji akcesyjnych z UE: 31.03.1998, główny negocjator: Endre Juhász 

Wynik referendum w sprawie przystąpienia Słowacji do UE (12.04.2003): 83,76% za, 16,24% przeciw, frekwencja 45,6% (w wyniku reformy z 1997 r., wymagana dla ważności referendum minimalna frekwencja została obniżona z 50% do 25%+1)

Przystąpienie do UE: 1.05.2004

Członkostwo w Unii

Wejście do strefy Schengen: 21.12.2007

Ilość głosów w Radzie Unii: 12

Prezydencja w Radzie Unii: styczeń-czerwiec 2011

Komisarz: László Andor (zatrudnienie, sprawy społeczne i integracja, od 9.02.2010), poprzedni komisarz: László Kovács (podatki i unia celna) 

Ilość deputowanych w Parlamencie Europejskim: 22 (od 2009 r.)

Przynależność partyjna eurodeputowanych: Europejska Partia Ludowa (14), Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (4), Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (1), posłowie niezrzeszeni (3)

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego: 38,5% (2004), 36,31% (2009)

Przyjęcie euro: nie wprowadzone

Proces ratyfikacji tzw. Traktatu Konstytucyjnego: ratyfikowany przez parlament (Zgromadzenie Narodowe) 20.12.2004, proces wstrzymany po negatywnych wynikach referendów we Francji i Holandii

Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego: ratyfikowany przez parlament (Zgromadzenie Narodowe) 17.12.2007, podpisany przez prezydenta 20.12. 2007 (proces ratyfikacji zakończony jako pierwszy w UE)

Udział w budżecie UE w perspektywie 2007-2013: wpłaty 8,4 miliarda euro, kwota otrzymywana: 32 miliardy euro

Udział w budżecie polityki regionalnej w perspektywie 2007-2013: 25,3 miliardy euro (22,9 miliardów z celu konwergencja, 2 miliardy z celu Konkurencyjność i Zatrudnienie, 0.4 miliarda z celu Europejska Współpraca Terytorialna), 7,34% budżetu polityki regionalnej 2007-2013


Regiony NUTS 2 na Węgrzech, źródło: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Regiony NUTS 2 dla celów przydzielania funduszy strukturalnych: 7 (Węgry Północne (Észak-Magyarország), Nizina Północna  (Észak-Alföld), Nizina Południowa (Dél-Alföld), Centralny Kraj Zadunajski (Közép-Dunántúl), Południowy Kraj Zadunajski (Dél-Dunántúl), Zachodni Kraj Zadunajski (Nugat- Dunántúl) – objęte celem Konwergencja, Węgry Środkowe (Közép Magyarország ) objęty celem Konkurencyjność i Zatrudnienie)

Zdjęcie na dziś

Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com
Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • w Budapeszcie znajduje się najstarsza w Europie kontynentalnej linia metra, otwarta w 1896 roku?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...