Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Węgry, przyroda - parki narodowe

PRZYRODA – PARKI NARODOWE WĘGIER

Na terenie Węgier znajduje się aż dziesięć parków narodowych, które stanowią najciekawsze atrakcje turystyczne dla tych, którzy cenią sobie przede wszystkim kontakt z naturą. Oto krótki opis węgierskich parków narodowych.

Aggetek Nemzeti Park  (Park Narodowy Krasu Węgierskiego) – założony w 1985 roku, położony przy granicy ze Słowacją, która po swojej stronie także utworzyła Park Narodowy Słowacki Kras. W jego krajobrazie dominują wzgórza i płaskowzgórza krasowe, a jego największą atrakcją są liczne, piękne jaskinie. Park zajmuje około 200 kilometrów kwadratowych.

Bükki Nemzeti Park (PN Gór Bukowych) – położony w Górach Bukowych, nieopodal Egeru i Miszkolca. Na jego krajobraz składają się przede wszystkim niewielkie, wapienne góry pokryte lasami, przede wszystkim buczynami, w których znajdują się liczne jaskinie. Większa część liczącej 430 kilometrów kwadratowych parku jest pokryta drzewostanem bukowym i dębowym.

Hortobágy Nemzeti Park (PN Hortobagy) – to najsłynniejszy i najstarszy, gdyż powołany do życia już w 1973 roku, węgierski park narodowy. Położony na Wielkiej Nizinie Węgierskiej (Alföld), PN Hortobágy liczy sobie 800 kilometrów kwadratowych powierzchni i stanowi archetypiczny przykład węgierskiej puszty. Na terenie parku hodowana jest typowa tylko dla tego terenu węgierska rasa bydła, węgierskie bydło szare. Od 1999 PN Hortobágy znajduje się na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.

Fertő-Hanság Nemzeti Park  (PN Jezioro Nezyderskie)  –  ten utworzony w 1991 roku park narodowy o powierzcni 236 kilometrów kwadratowych znajduje się na wschodnim brzegu jeziora Ferto (Nezyderskiego), położonego na granicy z Austrią. Zachodni brzeg jeziora obejmuje znajdujący się już w Austrii Park Narodowy Jezioro Nezyderskie (Neusiedler See National Park). Jezioro Nezyderskie to jedno z największych jezior w tej części Europy i najbardziej na zachód wysunięte słone jezioro w Europie. Park stanowi siedlisko i lęgowisko przede wszystkim dla wielu rzadkich gatunków ptaków, takich jak czapla biała, czapla purpurowa, bielik, błotniak stawowy czy bernikla rdzawoszyja.

Duna-Drava Nemzeti Park (PN Drawy i Dunaju) – ten utworzony w południowo-zachodnich Węgrzech, na rozlewiskach rozciągających się w widłach Drawy i Dunaju, park narodowy liczy sobie 490 kilometrów kwadratowych. Ze względu na warunki, jakie oferuje on zwierzętom, park ten jest przede wszystkim siedliskiem niezwykle zróżnicowanej awifauny. Wśród najcenniejszych zamieszkujących na jego terenie gatunków wymienić należy bielika i bociana czarnego.

Kiskunsági Nemzeti Park (PN Małej Kumanii) – ten powołany do życia w 1975 roku park narodowy składa się z siedmiu nie mających ze sobą bezpośredniej komunikacji stref położonych na terenie Małej Kumanii, części Wielkiej Niziny Węgierskiej, w okolicach znajdującego się na południowy wschód od Budapesztu miasta Kekcsemét. Na jego terenie o powierzchni 570 kilometrów kwadratowych funkcjonują bardzo zróżnicowane biotopu, od puszty przez wędrujące wydmy po wilgotne lasy liściaste. Park ten uchodzi za raj dla ornitologów i amatorów śledzenia życia ptaków (tzw. birdwatchingu).

Balaton-felvidéki Nemzeti Park (PN Balaton) – park ten powstał w 1997 roku z połączenia sześciu położonych nad jeziorem Balaton rezerwatów, spośród których najstarszym był założony w 1952 rezerwat na półwyspie Tihany, gdzie już od 1927 znajduje się Węgierski Instytut Limnologiczny. Na Półwyspie Tihany, będącym bardzo cennym pod względem przyrodniczym, znajduje się także jeden z najcenniejszych węgierskich zabytków – barokowy klasztor benedyktynów, których osiedlił tutaj w połowie XI. wieku król Andrzej I. Innym z cennych rezerwatów wchodzących w skład PN Balaton są wzgórza Tapolca, gdzie przez długie dziesięciolecia (od 1903 roku) znajdowały się kamieniołomy bazaltu. Ich eksploatację zakończono w latach 60’ XX. wieku, aczkolwiek  już w dwudziestoleciu międzywojennym pisarz Ferenc Herczog nawoływał do ich zamknięcia, zdając sobie sprawę z tego jak bardzo szpeciły wzgórza Tapolca i leżące nieopodal miasteczko Badacsony, jedną z najbardziej malowniczo położonych nad Balatonem miejscowości. Powierzchnia PN Balaton liczy 58 kilometrów kwadratowych.

Duna–Ipoly Nemzeti Park  (PN Dunaj – Ipola) – ten założony w 1997 roku park narodowy rozciąga się w okolicach położonego na północ od Budapesztu Ostrzyhomia i znajdującego się na granicy ze Słowacją Komarom, między Wzgórzami Wyszehradzkimi a Dunajem. Składają się nań częściowo doliny Dunaju i rzeki Ipola, bagniste tereny zalewowe, a także lasy lęgowe oraz krasowe jaskinie. Jest to jeden z najbardziej różnorodnych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym parków narodowych na Węgrzech. Jego atrakcyjność dla turystów zwiększa fakt, że położony jest stosunkowo blisko Budapesztu. Jego powierzchnia to około 603 kilometry kwadratowe.

Körös–Maros Nemzeti Park (PN Keresz-Marusza) – park ten znajduje się w południowo-wschodnich Węgrzech, w południowej części Wielkiej Niziny Węgierskiej (Dél Alföld), nieopodal granicy z Rumunią. Park obejmuje przede wszystkim rozległe łąki i bagna  rozciągające się między rzekami Keresz (Körös) i Maruszą (Maros). Głównym celem parku jest ochrona ptaków, które mają w jego obrębie doskonałe warunki bytowe. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów ochrony ptaków w całej Europie, a jego rola jest tym istotniejsza, że leży na trasie jesiennych i wiosennych migracji ptaków migrujących. Ponadto jest to także ważne lęgowisko. Wśród występujących na terenie parku gatunków ptaków można wymienić przykładowo żołnę, dropia, bociana czarnego, sokoła wędrownego, cyraneczkę, pelikana różowego i wiele, wiele innych. Tym samym ten założony w 1997 roku i mający 500 km kwadratowych powierzchni park narodowy jest jedną z europejskich mekk miłośników obserwacji ptaków, birdwatcherów.

Őrségi Nemzeti Park (PN Őrség) – to najmłodszy węgierski park narodowy, powołany do życia w roku 2002. Znajduje się tuż przy granicy ze Słowenią (po stronie słoweńskiej także znajduje się park narodowy). Na 440 kilometrach kwadratowych parku narodowego Őrség znajdują się przede wszystkim tereny pagórkowate i górskie pokryte lasami i łąkami. Do najcenniejszych występujących na jego terenie gatunków należą przedstawiciele awifauny, np. bocian czarny czy dzięcioł trójpalczasty.

 

Źródło: Wikipedia

Zdjęcie na dziś

Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com
Pomnik ofiar Holokaustu na Węgrzech w kształcie wierzby płaczącej, znajdujący się na dziedzińcu Wielkiej Synagogi w Budapeszcie; źródło: wyszehrad.com

Czy wiesz, że...

  • w Budapeszcie znajduje się najstarsza w Europie kontynentalnej linia metra, otwarta w 1896 roku?

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...