Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

Placówki kultuarlne

- Czeskie Centrum w Warszawie

- Instytut Słowacki w Warszawie

- Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

- Katedra Filologii Węgierskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Centrum Węgierskie w Krakowie

 

Czeskie Centrum w Warszawie

Celem Centrum jest popularyzacja czeskiej kultury w Polsce. Placówka organizuje wystawy, koncerty, wykłady i spotkania z czeskimi intelektualistami, naukowcami i artystami. Zainteresowanym udostępnia zbiory swojej zasobnej biblioteki. Współpracuje z placówkami kulturalnymi (np. muzeami i galeriami) w całej Polsce. Czeskie Centrum organizuje również lektoraty języka czeskiego. Placówka jest finansowana ze środków publicznych.

Czeskie Centrum powstało na bazie Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji, który rozpoczął działalność w 1947 roku, którego siedziba znajdowała się pod adresem Marszałkowska 77/79. Obecnie placówka mieści się tuż przy ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie, przy al. Róż 16.

Aleja Róż 16

00-556 Warszawa

Tel.: +48 (22) 629 72 71

WWW: www.czechcentres.cz/warsaw

E-mail: ccwarszawa@czech.cz

 

Instytut Słowacki w Warszawie

Instytut ma za zadanie promowanie słowackiej kultury w Polsce, co czyni poprzez organizację wystaw, spotkań z ludźmi kultury, projekcji filmów i innych wydarzeń kulturalnych. Ponadto placówka organizuje kursy języka słowackiego oraz umożliwia skorzystanie z zasobów swojej biblioteki.

Instytut Słowacki powstał w październiku 1993 r., wyodrębniając się z warszawskiego Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji. Placówka mieści się na warszawskim Starym Mieście, przy ul. Krzywe Koło 12/14a.

ul. Krzywe Koło 12/14a

00-270 Warszawa,

Tel.: +48 (22) 635 77 74

Faks: +48 (22) 635 76 12

WWW: www.instytutslowacki.pl

Email: instytut@instytutslowacki.pl

 

Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

Placówka ma za cel popularyzację węgierskiej kultury w Polsce. Realizuje go m.in. poprzez organizację wystaw, koncertów i spotkań z węgierskimi intelektualistami, naukowcami i artystami. Pracownicy Instytutu biorą udział w organizowanych w Polsce konferencjach naukowych dotyczących Węgier, uczestniczą również w wystawach, festiwalach i innych imprezach związanych z Węgrami. Placówka organizuje także kursy języka węgierskiego. Instytut jest finansowany ze środków publicznych.

Węgierski Instytut Kultury jest jedną z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Istnieje od 1935 roku. W otwarciu placówki, w dniu 2 listopada 1935 roku, uczestniczyli ministrowie wyznań religijnych i oświecenia publicznego obu krajów - Konstanty Chyliński i Bálint Hóman. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Adorján Divéky, literaturoznawca i językoznawca węgierski, wykładowca Uniwersytetów im. Stefana Batorego w Wilnie i im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Kolejne siedziby placówki znajdowały się przy pl. Trzech Krzyży, pl. Bankowym (wówczas Feliksa Dzierżyńskiego) i Marszałkowskiej 80. Obecnie Węgierski Instytut Kultury mieści się w gmachu przy ul. Moniuszki 10, nieopodal skrzyżowania ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Od 2011 r. kieruje nim dr János Tischler, historyk specjalizujący się w badaniu związków polsko-węgierskich w XX wieku.

ul. Moniuszki 10

00-009 Warszawa

Tel.: +48 (22) 629-32-41/42.

Faks: +48 (22) 625-07-62

WWW: www.hunginst.pl

E-mail: hunginst@hunginst.pl

 

Katedra Filologii Węgierskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katedra Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim wchodzi w skład Wydziału Filologicznego. Placówką kieruje obecnie prof. UJ dr hab. László Kálmán Nagy, związany także z Uniwersytetem Debreczyńskim literaturoznawca.

Katedra ściśle współpracowała z różnymi instytucjami, m.in. z Konsulatem Węgier w Krakowie, niestety zlikwidowanym z powodu braku funduszy. KFW jest jednym z najważniejszych, obok Centrum Węgierskiego, krakowskich adresów dla wszystkich zainteresowanych Węgrami, ich historą i kulturą.

Katedra Filologii Węgierskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Piłsudskiego 13, 31-110 Kraków,

Tel. + 48 (12) 431 10 43

WWW: www.hungarystyka.com.pl

E-mail: kfw@lingua.filg.uj.edu.pl

 

Centrum Węgierskie w Krakowie

Centrum powstało w 2001 roku z inicjatywy Patricii Pászt, dyrektor programowej programu artystycznego „Barwy Węgier” zaprezentowanego krakowianom w trakcie Festiwalu Kraków 2000. Pászt powołała do życia polsko-węgierską fundację Cracovia Express, która utworzyła Centrum Węgierskie w Krakowie we wrześniu 2001 roku. Centrum jest prywatną organizacją pożytku publicznego, utrzymuje się dzięki wsparciu sponsorów. Za cel stawia sobie popularyzację węgierskiej kultury w Polsce. Organizuje także lektoraty języka węgierskiego.

Siedziba Centrum mieści się przy ul. Brackiej 15, położonej między Rynkiem Głównym a ul. Franciszkańską. Fundacja Cracovia Expres ma swoją siedzibę także w Budapeszcie.

Centrum Węgierskie w Krakowie

31-005 Kraków

ul Bracka 15

Tel./faks: +48 (12) 430-19-21 lub tel. +48 609-612-002

WWW: www.hungary.art.pl

E-mail: centrum@hungary.art.pl

Czy wiesz, że...

  • w Pradze znajduje się jeden z największych stadionów świata, Strahovský Stadion? W latach swej świetności ten oddany do użytku w 1938 roku obiekt mógł pomieścić ponad 200 tysięcy widzów. Powierzchnia jego murawy jest równa 9 boiskom piłkarskim.

Do posłuchania

See video

"Never Tear Us Apart" to jeden z największych przebojów australisjkiej grupy INXS (1977-2012), który znalazł się w...